دلبرگ

وبسایت فرهنگی و هنری

دلبرگ

وبسایت فرهنگی و هنری

دلبرگ

---------------- www.delbarg.ir -------------

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۲ مطلب با موضوع «متن :: غزالی» ثبت شده است

  • ۱
  • ۰

و این صفات که در باطن تو جمع کرده اند، بعضی صفات چارپایان، بعضی صفات درندگان، بعضی صفات دیوان و بعضی صفات فریشتگان است، تو از این جمله کدامی و کدام است که حقیقت گوهر توست و دیگران غریب و عاریت اند؟ که چون این ندانی سعادت خود طلب نتوانی کرد. چرا که هر یکی را از این، غذایی دیگر است و سعادتی دیگر است: غذای چهارپا و سعادت وی در خوردن و خفتن و جفت گیری است. اگر تو چهارپایی، جهد آن کن تا شب و روز کار شکم و شهوت راست داری. و غذای دَدگان و درندگان و سعادت ایشان در دریدن و زدن و کشتن و خشم راندن است؛ و غذای دیوان شر انگیختن و مکر و حیلت است. اگر تو از ایشانی به کار ایشان مشغول شو تا به راحت و نیکبختی خویش برسی و غذای فریشتگان و سعادت ایشان مشاهدت جمال حضرت الوهیت است و آن شهوت و خشم و صفات چارپایان و درندگان را به ایشان راه نیست.

اگر تو فریشته گوهری در اصل خویش... ،  جهت مطالعه ی نسخه ی کامل می توانید به وبسایت دلبرگ سر بزنید.از اینجا می توانید نسخه ی کامل مطلب را در وبسایت دلبرگ مشاهده نمایید

لینک کوتاه شده ی مطلب از وبسایت دلبرگ، جهت انتشار : http://yon.ir/34I19


جهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید:

www.delbarg.ir

  • دلبرگ
  • ۲
  • ۰

بدان که کلید معرفت خدای تعالی معرفت نفس خویش است و برای این گفته اند: مَنْ عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ ربَّه

و در جمله هیچ چیز به تو نزدیکتر از تو نیست؛ چون خود را نشناسی دیگری را چون توانی شناخت؟ و همانا می گویی من خویشتن را می شناسم؛ اما اشتباه می کنی که چنین شناختن، کلید معرفت حق را نشاید، که چارپایان از خویشتن همین می شناسند که تو از خویشتن: این سر و روی و پای و گوشت و پوست ظاهر بیش نمی شناسی و از باطن خود همین قدر می شناسی که چون گرسنه شوی نان می خوری و چون خشمگین می شوی با کسی در می افتی و چون شهوت غلبه می کند قصد نکاح می کنی و همه ی جانوران اندر این با تو برابرند.

پس باید حقیقت خود طلب کنی که خود تو چه چیزی؟ از کجا آمدی و کجا خواهی رفت و در این منزلگاه به چه کار آمده ای؟ تو را برای چه آورده اند؛ سعادت و خوشبختی تو چیست و در چیست؟ و شقاوت و بدبختی تو چیست و در چیست؟

#غزالی

#کیمیای_سعادت

#شناخت_نفسحهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید :

www.delbarg.ir

  • دلبرگ