دلبرگ

وبسایت فرهنگی و هنری

دلبرگ

وبسایت فرهنگی و هنری

دلبرگ

---------------- www.delbarg.ir -------------

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
 • ۰
 • ۰

لینک مطلب در وبسایت دلبرگ

http://delbarg.ir/748-2

جهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید:

www.delbarg.ir


 • دلبرگ
 • ۰
 • ۰

نقاشی سورئال درگاهی به بعد جدید اثر رنه ماگریت

Doorway to a New Dimension by Rene Magritte

Doorway to a New Dimension by Rene Magritte www.delbarg.ir

گر قدم از خویش برخواهم گرفت
از زمین بر آسمان خواهم نهاد
مرغ عرشم سیر گشتم از قفس
روی سوی آشیان خواهم نهاد

-عطار-


لینک مطلب در وبسایت دلبرگ

لینک کوتاه جهت انتشار: https://goo.gl/bJqodP


جهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید:

www.delbarg.ir


 • دلبرگ
 • ۰
 • ۰

نقاشی اثر آکواسیکشه artwork by Aquasixio

you belong to me by Aquasixio www.delbarg.ir

زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا

چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا

 

چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چو خورشید

چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا

 

زهی ماه زهی ماه زهی باده همراه

که جان را و جهان را بیاراست خدایا

 

زهی شور زهی شور که انگیخته عالم

زهی کار زهی بار که آن جاست خدایا

 

فروریخت فروریخت شهنشاه سواران

زهی گرد زهی گرد که برخاست خدایا

 

فتادیم فتادیم بدان سان که نخیزیم

ندانیم ندانیم چه غوغاست خدایا

 

ز هر کوی ز هر کوی یکی دود دگرگون

دگربار دگربار چه سوداست خدایا

 

نه دامیست نه زنجیر همه بسته چراییم

چه بندست چه زنجیر که برپاست خدایا

 

چه نقشیست چه نقشیست در این تابه دل‌ها

غریبست غریبست ز بالاست خدایا

 

خموشید خموشید که تا فاش نگردید

که اغیار گرفتست چپ و راست خدایا

 

دیوان شمس مولوی


لینک مطلب در وبسایت دلبرگ

لینک کوتاه جهت انتشار:https://goo.gl/PrhBH3


جهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید:

www.delbarg.ir

 • دلبرگ
 • ۰
 • ۰

نقاشی اثر رابرت جانس artwork by Robert Jahns

by Robert Jahns www.delbarg.ir

شمع وجود

 

‍ آید آن روز که من، هجرت از این خانه کنم؟
از جهان پرزده، در شاخ عدم لانه کنم؟

 

رسد آن حال که در شمعِ وجود دلدار؟
بال و پر سوخته، کارِ شب پروانه کنم؟

 

روی از خانقه و صومعه برگردانم
سجده بر خاک در ساقی میخانه کنم؟

 

حال، حاصل نشد از موعظه صوفی و شیخ
رو به کوی صنمی واله و دیوانه کنم

 

گیسو و خال لبت دانه و دامند، چه سان
مرغ دل فارغ از این دام و از این دانه کنم

 

شود آیا که از این بتکده، بر بندم رخت؟
پر زنان، پشت بر این خانه بیگانه کنم؟

 

امام خمینی


لینک مطلب در وبسایت دلبرگ

لینک کوتاه جهت انتشار: https://goo.gl/ijFKCA


جهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید:

www.delbarg.ir


 • دلبرگ
 • ۱
 • ۰

کمال عشق اگر آید پدیدار
بچشم تو نه درماند نه دیوار

 

دلی باید ز عشق یار در جوش
بماند تا ابد او مست و مدهوش

 

نشاید عشق را هر ناتوانی
بباید کاملی و کاردانی

 

الا تا در مقام عشق بازی
تو پنداری مگر این عشق بازی

 

که داند بردره در معدن عشق
چنان برگشتهٔ از مامن عشق

 

حقیقت عقل چون طفلی به پیشش
همیشه میخورد از شوق پیشش

 

کجا دارد ابا او پایداری
سزد گر عشق با جان پایداری

 

به پیش کار گه چون رخ نمودند
در آخر این چنین پاسخ شنودند

 

عطار


لینک مطلب در وبسایت دلبرگ

لینک کوتاه جهت انتشار:https://goo.gl/qSe7RH


جهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید:

www.delbarg.ir

 • دلبرگ
 • ۰
 • ۰

نقاشی: شمع اثر ولادیمیر کوش Candle by Vladimir kush

Candle by Vladimir Kush www.delbarg.ir

تا قیامت می دهد گرمی به دنیا آتشم

آفتاب روشنم نسبت مکن با آتشم

 

شعله خیزد از دل بحر خروشان جای موج

گر بگیرد یک نفس در هفت دریا آتشم

 

چیست عالم آتشی با آب و خاک آمیخته

من نه از خاکم نه از آبم که تنها آتشم

 

شمع لرزان وجودم را شبی آرام نیست

روزها افسرده ام چون آب و شبها آتشم

 

اشک جانسوزم اثر ها چون شرر باشد مرا

قطره آبم به چشم خلق اما آتشم

 

در رگ و در ریشه من این همه گرمی ز چیست؟

شور عشقم یا شراب کهنه ام یا آتشم؟

 

از حریم خواجه شیراز می آیم رهی

پای تا سرمستی و شورم سراپا آتشم

 

رهی معیری


لینک مطلب در وبسایت دلبرگ

لینک کوتاه جهت انتشار: https://goo.gl/jcZdbwجهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید:

www.delbarg.ir


 • دلبرگ
 • ۱
 • ۰

مقصود درونی

inner meaning by Ben Goossens www.delbarg.ir

مقصود درونی اثر بن گوسنس

Inner Meaning by Ben Goossens

جهت رویت تصویر در ابعاد بزرگتر از اینجا به لینک مطلب در وبسایت دلبرگ بروید.

لینک کوتاه جهت انتشار: https://goo.gl/Lt2ofd


جهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید:

www.delbarg.ir

 • دلبرگ
 • ۰
 • ۰

چاره ای نیست جز این که از راههای سخت عبور کنیم، بارهای سنگین بر دوش گیریم و درهم ترین گره ها را بگشاییم. چاره ای نیست جز این که قدرتمند و جسور باشیم.

شاید آدمی بخواهد ضعیف و زبون تا به ابد کاسه ی گدایی خویش در بیگانه برد. این بیگانه خوی حیوانی اوست. این زنجیرهای اوست که می پرستد. امّا ما را با زنجیرها هیچ کاری نیست. ما را جز آزادگی راه و چاره نیست.

چاره ای نیست جز این که بند زبونان از خود واکنیم و رخت خود از رخت ابلهان کنار کشیم. چاره ای نیست بهر پاکان جز آن که با پاکان نشینند حتّی اگر تنهاترین عالم شوند.

تنهایی روح، خلوت کار است. عظمتی ست که به کلمه در نمی آید. در این تنهایی ست که عاشق، عالمی و آدمی سر انگشت می چرخاند.


حلمی - کتاب لامکان


لینک مطلب در وبسایت دلبرگ

لینک کوتاه جهت انتشار : https://goo.gl/egDtAF


جهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید:

www.delbarg.ir

 • دلبرگ
 • ۱
 • ۰

بانگ زند عشق

نقاشی اثر مریم موریسون – artwork by Maryam Morrison

artwork by Maryam Morrison www.delbarg.ir

هر سحر از آن سوی دیوار خواب
بانگ زند عشق به سویم شتاب
دفتر آیین و مناسک ببند
از ره دل سوی من آ چون شهاب

حلمی


لینک مطلب در وبسایت دلبرگ

لینک کوتاه جهت انتشار : https://goo.gl/Hd3zKK


جهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید:

www.delbarg.ir


 • دلبرگ
 • ۱
 • ۰

رباب نوازی زیبای enginner afan  را هم اکنون از وبسایت دلبرگ بشنوید.

لینک کوتاه جهت انتشار: https://goo.gl/SX9F5c


جهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید:

www.delbarg.ir

 • دلبرگ
 • ۱
 • ۰

Genesis_II by John Stephens www.delbarg.ir

رویت تصویر در ابعاد بزرگتر ، از اینجا ، در وبسایت دلبرگ

لینک کوتاه شده جهت انتشار: https://goo.gl/kbcwiM


جهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید:

www.delbarg.ir

 • دلبرگ
 • ۰
 • ۰

وقتی به کسی می گویی دلم برایت تنگ شده، در واقع تو دلت برای بخشی از وجود خودت تنگ شده. آن شخص و ارتعاش وجودی اش، بخشی از تو و ارتعاش وجودی خود توست. هنگام ملاقاتش، تو با خودت در چهره ای دیگر ملاقات می کنی.

یادت باشد همیشه آنچه را که می بینی – خوشایند یا ناخوشایند – برون فکنیِ بخشی از درون خودِ توست. برای تو، این جهانِ توست که واقعیت دارد. همچنانکه برای دیگری این جهان اوست که واقعیت دارد. و در عین حال، جهان واحد است. تمام شگفتی جهان، به همین کثرت در وحدت است. تو به هر طرف که رو کنی، بخشی از درون خودت را می بینی، پس اگر ناخوشایند است، خودت را تغییر بده، نه آنچه را که می بینی.

 

دلبرگ


لینک مطلب در وبسایت دلبرگ

لینک کوتاه جهت انتشار: https://goo.gl/ZffWvJ


جهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید:

www.delbarg.ir

 • دلبرگ
 • ۱
 • ۰

Atlantis by Gilbert Williams www.delbarg.ir

جهت رویت تصویر در سایز بزرگتر از اینجا به وبسایت دلبرگ بروید

لینک کوتاه شده جهت انتشار: https://goo.gl/DhCpbg


جهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید:

www.delbarg.ir

 • دلبرگ
 • ۱
 • ۰


جهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید:

www.delbarg.ir

 • دلبرگ
 • ۱
 • ۰

The Hope by Aquasixio

The Hope by Aquasixio

نقاشی : امید اثر آکواسیکشه – The Hope by Aquasixio


لینک مطلب در وبسایت دلبرگ

لینک کوتاه شده جهت انتشار:http://yon.ir/No9Ga 


جهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید :

www.delbarg.ir

 • دلبرگ
 • ۰
 • ۰

رسولان کلام

شعر از سید نوید حلمی  _ نقاشی  Durchstarten (شروع) از  سیلویان استرن هاگل

Durchstarten by Silvian Sternhagel

Durchstarten by Silvian Sternhagel


خواهم این  قصّه ی  پر آه  به  انجام  رسد

 کام   من   از   دم   پیمانه  به   ناکام   رسد

 

خواهم   از    مغفرت    جام   فرازی  گویم

  تا   که  این  جان   بلا   دیده  به  آرام  رسد

 

ما  رسولان   کلامیم،  کلام از   ما  نیست

باید  این   روح به  سرمنزل  بی   نام  رسد

 

عجبا هر که به  وصل است به  معراج نشد

گاه  هم  وصل  سراسیمه  به  اوهام  رسد

 

سالکان  دیده ام  از مغرب پیمانه  به شرق

چه  بسا  پخته  بماند ، چه  بسا  خام  رسد

 

هیچ معلوم نشد عاقبت از این  همه  رنج

عاشقی  کو  که  رها  از  خور  و  آشام  رسد

 

نقد این  قصّه  ببین  نسیه   گرفتند   مرا

حرف  جام است میان، کو که به فرجام  رسد

 

ساربان رفته و این  قافله مانده ست  هنوز

شرع  نادیده  بدین  گونه  به  سر سام  رسد

 

دم دم  صوت  رسیدیم  بدین حسن  ختام

و  ندیدیم    کسی    فارغ    از   ارقام   رسد

 

حلمیا هر که برد نامش از این بام کلام

کام گیرد  ز  من  و  فارغ  از آلام  رسد


لینک مطلب در وبسایت دلبرگ

لینک کوتاه شده جهت انتشار: http://yon.ir/lAyJ2


جهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید :

www.delbarg.ir

 • دلبرگ
 • ۱
 • ۰

در خود بطلب

نقاشی گذر گاه آبی از سیلویان استرن هاگل -  Blaue Bruecke by Silvian Sternhagel

Blaue Bruecke by Silvian Sternhagel

ای    نسخهٔ   نامهٔ   الهی  که   توئی
وی    آینهٔ  جمال  شاهی  که    توئی
بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست
در خود بطلب هر آنچه خواهی که  توئی

مولانا


لینک پست در وبسایت دلبرگ

لینک کوتاه شده جهت انتشار : http://yon.ir/MSbNv


جهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید

www.delbarg.ir

 • دلبرگ
 • ۱
 • ۰

و این صفات که در باطن تو جمع کرده اند، بعضی صفات چارپایان، بعضی صفات درندگان، بعضی صفات دیوان و بعضی صفات فریشتگان است، تو از این جمله کدامی و کدام است که حقیقت گوهر توست و دیگران غریب و عاریت اند؟ که چون این ندانی سعادت خود طلب نتوانی کرد. چرا که هر یکی را از این، غذایی دیگر است و سعادتی دیگر است: غذای چهارپا و سعادت وی در خوردن و خفتن و جفت گیری است. اگر تو چهارپایی، جهد آن کن تا شب و روز کار شکم و شهوت راست داری. و غذای دَدگان و درندگان و سعادت ایشان در دریدن و زدن و کشتن و خشم راندن است؛ و غذای دیوان شر انگیختن و مکر و حیلت است. اگر تو از ایشانی به کار ایشان مشغول شو تا به راحت و نیکبختی خویش برسی و غذای فریشتگان و سعادت ایشان مشاهدت جمال حضرت الوهیت است و آن شهوت و خشم و صفات چارپایان و درندگان را به ایشان راه نیست.

اگر تو فریشته گوهری در اصل خویش... ،  جهت مطالعه ی نسخه ی کامل می توانید به وبسایت دلبرگ سر بزنید.از اینجا می توانید نسخه ی کامل مطلب را در وبسایت دلبرگ مشاهده نمایید

لینک کوتاه شده ی مطلب از وبسایت دلبرگ، جهت انتشار : http://yon.ir/34I19


جهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید:

www.delbarg.ir

 • دلبرگ
 • ۲
 • ۰

این موسیقی حماسی (Epic) را هم اکنون از اینجا از وبسایت دلبرگ بشنوید


لینک کوتاه شده ی پست ، جهت انتشار : http://yon.ir/A5q84


جهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید

www.delbarg.ir

 • دلبرگ
 • ۱
 • ۰

نقاشی شوالیه ی جاویدان از فریدون رسولی - Immortal Knight by Freydoon Rassouli

Immortal Knight by Rassouli

لشکر تن چو تاخت تیز تیغه ی روح تیز کن
دشمن خود تویی و بس، با من ِخود ستیز کن

این همه دیر و زود شد، هر چه قرار بود شد
هیزم تن چو  دود شد چشم ببند  و خیز کن

سید نوید حلمی


لینک مطلب در وبسایت دلبرگ


جهت استفاده از آرشیو رایگان متن ، شعر ، تصویر واژه ، تصویر ، موسیقی و ویدئو به وبسایت دلبرگ سر بزنید :

www.delbarg.ir

 • دلبرگ